Günümüzde artık inşaat sektöründe “durağan ve kalıcı” kavramların aksine “değişebilir ve dönüşebilir” özelliklerin öne çıktığını görmekteyiz.

“Mobil ve portatif yaşam” olarak adlandırabileceğimiz, günümüzde değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelerle sökülüp yeniden kurulabilen ve taşınabilen, özellikle petrol & gaz sahaları, maden sahaları, şantiyeler gibi endüstriel alanlarda işçi yaşam kampları, portatif taşınabilir yaşam kompleksleri, mobil yaşam kasabaları ve kampları, işçi yaşam şehirleri inşaa edilmektedir.

Mobil yaşam / yapılar, insanların ani ve değişen tüm ihtiyaçlarına evlerinden kilometrelerce uzaklarda en ağır iklim koşullarında hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır. Yerleşik düzene geçilmesiyle birlikte başlayan stabil mimari yerini ciddi anlamda Eğitim, eğlence, sağlık hizmetleri gibi yaşamımızın bir çok alanında gün geçtikçe yeni yaşam kültürünün bir parçası olan modüler mobil ünitelere bırakmaya başlamıştır.

Ayrıca, doğal afet, savaş, mülteci krizleri gibi olağan dışı durumlarda oluşan geçici konaklama ve yer değişikliği durumu daha pratik, esnek, hızlı ve kolay barınma yöntemi olan mobil geçici yaşam yapılarının hızla yayılmasına sebep olmuştur.

Modüler Mobil yapıları genel olarak sınıflandıracak olursak bu sınıflandırmanın içine karavanlar, modüler konteynerlar, karavan-konteynerları, geçici afet konutları, vagon-konteynerlar, modüler evler olmak üzere geleneksel barınma için kullanılabildikleri gibi afet ve savaş bölgelerinde geçici – portatif barınma; şantiye, petrol & gaz, made ve sondaj sahaları ve fabrikalarda iş bitimine kadar geçici konut veya kalıcı yerleşim yapıları olarak da kullanılmaktadırlar.

Mobil yapıların sağladığı avantajların en başında afetzedelerin, işçilerin, çalışanların veya göçmen-mültecilerin fiziki ve mental ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaktır.

Bunun dışında modüler yapı sistemleri sadece acil yerleşim alanlarında kullanılmamaktadır. Çok yönlü sayılan mobil mekanlar, günümüzde modern yaşam alanlarında da insanlara birçok avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla, mobil yapılar insanın değişen ihtiyaçlarına uygun pratik çözümler sunmaktadır. Bahsi geçen yapılar, üst düzey teknoloji ile donatılmış, sabit bir yere bağımlı olmayan kendi ihtiyaçlarını karşılayan hatta enerji kazanımı ve atık dönüşümü gibi alt-yapısal ihtiyaçlarını kendi kendine çözen, hafif, kolayca kurulup demonte edilebilen ya da bir konumdan başka bir konuma nakledilebilen portatif yapılardır.