İş Ahlakı ve Etiği – Dorçe Prefabrik ve İnşaat
image
Süheyla ÇEBİ KARAHAN
CEO’nun Mesajı

Degerli Çalışanlarımız, Yöneticilerimiz, İşveren ve Tedarikçilerimiz; 

Kurumsal işletme faaliyetlerimizin amacı, günümüzde baş döndürücü bir hızla değişen teknoloji ve iletişim sahasında alabildiğine artan rekabet sürecinde ve büyük şirketlerin başını çektiği küreselleşme faaliyetlerinin yaşandığı Dünya’mızda, “Yasalara Uyumlu, Adalet, Karşılıklı Güven, Karşılıklı Saygı ve Dürüstlük” gibi İş Ahlakı ve İş Etiği ilkeleri ile şirketimizin sürdürebilirliğini sağlayabilmek ve kârlılığımızı koruyarak artırmaktır.

Çelik Prefabrik yapılar konusunda Dünya’da marka olan şirketimiz Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş. ve bağlı tüm şirket ve şubelerinden oluşan yapımızı her birimiz olumlu olarak tanımlamaya ve tanıtmaya yardımcı olmaktan sorumluyuz. Kurumsal itibarımız önemli ve vazgeçilmez bir stratejik değerdir. İtibarımızı koruyup geliştirmek hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede kanunlara uygun hareket ederken, İş Ahlaki ve İş Etiği ile kişisel etik (kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü) kurallar konusunda yüksek standartlımızı korumalıyız, kurumsal faaliyetlerimizi en yüksek etik ve profesyonel standartlar ışığında yürütmeliyiz.

Şirketimiz amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken gerek iç çevresine gerekse de dış çevresine karşı yasal sorumluluklar taşımaktadır. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, yaşamakta olduğumuz çevreyi muhafaza etmeliyiz ve oluşturduğumuz işletmemize özgü Etik Kültürümüzü öğrenilebilir, geliştirilebilir bir kavram olarak çalışanlarımıza, işverenlerimize, tedarikçilerimize ve etkileşim içerisinde olduğu tüm gerçek ve tüzel kişiler kazandırmalıyız.

İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına uyum, DORÇE Yönetimi için önemli bir konudur ve bu kurallarla ilgili konularda DORÇE Yönetimi her an görüşmeye açıktır. Burada ismi belirtilen bizler, bu ilkeleri, destekliyoruz. Tüm yöneticilerden “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarının içeriği konusunda iletişimde bulunmalarını ve “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarında belirtilen değerlere örnek oluşturarak liderlik etmelerini bekliyoruz.

Ayrıca, tüm yönetici ve çalışanlarımızdan “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına bağlı kalmalarını ve günlük işlerinde uygulamalarını istiyoruz. “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına uygun olmayan her davranış yakından incelenecek ve tespit edilen “İş Ahlakı ve İŞ Etiği Kurallarına uygun olmayan davranışlar, kanuni ve/veya disiplin cezalarıyla cezalandırılacaklardır.

Bu vesile ile tüm çalışanlarımızla, işverenlerimizle, tedarikçilerimizle ve etkileşim içerisinde olduğumuz tüm gerçek ve tüzel taraflar ile, bir haysiyet seviyesi olarak kabul etmiş olduğumuz İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Süheyla ÇEBİ KARAHAN
CEO / Yönetim Kurulu Başkanı

 

İçindekiler

1. GİRİŞ

1.a) Uygulanabilirlik
1.b) Yasalara Uygunluk

2. İŞ/ÇALIŞMA ORTAMI

2.a) Fırsat Eşitliği ve Adil Yaklaşım Bilinci
2.b) Farklılıklara Saygı
2.c) Çıkar Çatışması ve Çıkar Dengelerinin Gözetilmesi Bilinci
2.d) Taciz ve Aşağılamanın Önlenmesi
2.e) Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

3. İŞ UYGULAMASI İLKELERİMİZ

3.a) Şirket Mülkiyetinin Kullanımı

  • Fiziksel Öz kaynak ve Teknoloji
  • Fikri Mülkiyet
  • Bilginin Kullanımı ve Gizli bilgi
  • E-posta kullanımı

3.b) Müşteriler, Tedarikçiler, Ortaklar ve Üçüncü Taraflarla İlişkiler

  • Müşteriler ile İlişkiler
  • Tedarikçiler, Ortaklar ve Üçüncü Taraflar

3.c) Hediyeler ve Eğlence

3.d) Cirolar

3.e) Medya, Analist ve Yatırımcı Talepleri

3.f) Kayıt Tutma

4. RÜŞVET

5. ÇEVRE VE GÜVENLİK

6. SOSYAL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

7. İNSAN HAKLARI

    SON NOT

 

Dorçe İş Ahlakı ve Etiği Politikamızı buradan indirebilirsiniz.