Politikalar – Dorçe Prefabrik ve İnşaat

Kalite Politikamız

Çelik Konstrüksiyon Prefabrik Yapı ve İnşaat konularında uzman olan ve Dünya’nın farklı bölgelerinde uluslararası saygın firmalar ile iş yapabilme yetenek ve altyapısına sahip firmamız;

 • Sunduğu çözümler ve müşteri odaklılığı,
 • Sürekli olarak kaliteli üretimi,
 • Güven ve istikrarı ön planda tutarak
 • Yasal, müşteri ve ülke şartlarına uyumu,
 • Yüksek kapasite ile zamanında teslimi,
 • Satış sonrası hizmetleri,

ile Müşteri memnuniyetini sağlayacak ve arttıracaktır.

Dünya pazarlarında, en ağır ve rekabetçi koşullarda yaşam tesisleri ve kamplar kuran firmamızın amaçları;

 • Kalite yönetim sistemine uymak ve izlenebilir parametreler ile sürekli iyileşmeyi garanti etmek.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek; yenilikçi ve iyileştirme prensipleri ile şirketin gelişimini sağlamak ve üst düzeye ulaştırdığı kalitesini korumak.
 • Ürün ve hizmetleri uluslararası standartlarda, planlanan zaman, kalite ve maliyette sunmak.
 • Mühendislik hizmetleri ile optimum maaliyetle üretim yaparak müşterilerinin fiyat/kalite beklentilerine uygun çözümler sunmak.
 • Fırsatları başarıya dönüştürmek, verimli ve karlı bir şirket olmak
 • Kurumsal yönetim ve profesyonel proje yönetimi ile sektörde öncü ve lider bir kuruluş olmak.
 • Benzer sektörlerde fark yaratmak.
 • Her türlü saha koşullarına hızlıca adapte olup bölgenin hakimi olmak.
 • Organize olmuş bir iş bölümü ve akışı ile gelişmeleri takip etmek.
 • Sürekli eğitim ile çalışanların bireysel katkılarını arttırmak.
 • Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kuruluş olmak.
 • Çalışanlara ve topluma değer katmak.
 • Risk tabanlı yaklaşımı esas alarak; şirketin varlığını, güvenilirliğini, gelişimini ve devamlılığını garanti altına almak.
 • Bu prensipler, şirketimizin tüm çalışanları tarafından öğrenilecek ve uygulanacaktır.  

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarımızın kalıcı olması, kaynak ihtiyacının karşılanabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilen kurumsal  yapının oluşturulabilmesi amacı ile;

 • Sürdürülebilir düzeyde pratik, uygulanabilir düzeyde yenilikçi ve dinamik olmak,
 • İnsan kaynakları uygulamalarını takip etmek,
 • Katma değer katacak uygulamaları entegre etmek,
 • İç hizmet bilinci ile insana daha kaliteli iş ve yaşam dengesi sunabilen kurumsal yapının tahsis edilebilmesi için ihtiyaç duyulan İnsan kaynakları yaklaşımlarını hayata geçirmektir.

 İnsan Kaynakları Politikamız;

Değişime ve yeniliğe açık, insana değer veren, kapasitesini optimum düzeyde arttırarak sürdüren ve sektöründe öncü konumunu sürdüren, Dünya standartlarında bir şirket olarak;

 • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan,
 • İş sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye duyarlı çalışmayı prensip edinen,
 • Kalitede Dünya standartları ile uyumlu,
 • Teknolojisini sürekli geliştiren,
 • Çalışanlarının yaratıcılığından ve dinamizminden güç alan,

insan odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını arzu edilen ve beklenen bir şekilde kullanmaktır.

 Politikamızın Temel İlkeleri;

 • Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, fırsat eşitliği çerçevesinde çalışan istihdam eder ve çalışan memnuniyetine önem veririz.
 • Şirket hedeflerini, kendi hedefleri kabul eden, bu hedefler doğrultusunda inisiyatif almaktan çekinmeden yoluna devam eden ve kararlarının sonuçlarına katlanabilecek, sorumluluk bilincine sahip yöneticiler yetiştiren, kurumsal çevre yapısını korumayı benimseriz.
 • Sürekli gelişimi hedefleyen, fikirlerini cesurca savunabilen genç yeteneklere saygı duyar, dinamizmi ve yeniliği destekleriz.
 • İnsan sağlığı ve iş güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmaya önem veririz.
 • İş tatminini, motivasyonu ve örgüte bağlılığı azaltan stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için mücadele ederiz.
 • Eğitime ve kurumsal gelişime önem veririz.
 • Üniversite öğrencilerine staj imkanı, başarılı stajyerlerimize iş imkanı sunarız.
 • Kurum içi iletişimde açık ve şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı hedefleriz.
 • Özlük haklarını korur, mevcut koşulları nasıl daha iyi yapabiliriz araştırırız..
 • Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayabilmek için çaba sarfederiz,
 • İnsana verdiğimiz değeri, kriz dönemlerinde göstermiş olduğumuz fedakarlıklarla ifade etmeyi tercih ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Dorçe en üst kalite seviyesinde üretim ve montaj faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bağlamda doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ana hedefleri arasındadır. Bu nedenle aşağıdaki konuların teminini ve sürekliliğini sağlayacağını taahhüt eder:

 • Çevre ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak;
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal ve diğer (İşveren, Dorçe, Yerel,..vb.) şartlara uymak;
 • Çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak;
 • Teknolojik seçenekleri uygulayarak ve doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, kirliliğinin önlenmesini sağlamak;
 • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, mühendislik prensipleri çerçevesinde yatırımlarımızda Çevre ve İSG performansımızı iyileştiren teknolojileri uygulamak;
 • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının ve Çevre bilincinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Proje uygulama safhalarında, Çevre etkilerini, Sağlık ve Güvenlik risklerini en aza indirecek şekilde uygulamalar yapılmasını sağlamak;
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreyi etkileyebilecek konularda çalışanların katılımını sağlamak;
 • Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için Çevre ve İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • Dorçe’yle aynı çevre prensibinde pratikte mümkün olduğu kadar çok malzemenin azaltılmasına, yeniden kullanılmasına yardımcı olmak ve geri dönüştürülmesinin benimsenmesi konusunda; kıt olan dünya kaynaklarını korumak ve yenilenmesini sağlamak amacıyla işverenlerimizi, altyüklenicilerimizi, taşeronlarımızı ve ürünlerimizi geri dönüştürenleri teşvik etmek.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ISO 27001:2013 sertifikası ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin fiziksel ve elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamaktadır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal ve iş gereksinimleri ile sözleşmeye dayalı bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyum sağlamak,
 • Bilgi varlıkları üzerinde tanımlı riskleri bertaraf etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temek öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • İş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ile sistemleri geliştirmek ve sürdürmek,
 • Sadece elektronik ortamlarda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS ekibine rapor etmek ve BGYS ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği kontrol hedeflerini belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle BGYS’ nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlamaktır.

Döküman için tıklayınız.. 

Süheyla ÇEBİ KARAHAN

CEO / Yönetim Kurulu Başkanı