Dorçe A.Ş. Volumetrik Modüler Yapıları Kendi Bünyesinde Tasarlayıp 6 Kıtaya Tedariğini Gerçekleştirmektedir.

Günümüzde yeni yapım teknolojileri, yeni yapım metotları ve yenilikçi malzemeler ile inşaat sektöründe geleneksel yapı sistemlerinin aksine “dönüştürülebilir ve çevre dostu” volumetrik modüler yapıların öne çıktığını görmekteyiz.

Mobil yaşam, insanların ani ve değişen tüm ihtiyaçlarına, evlerinden kilometrelerce uzaklarda modüler yapılar ile en ağır iklim koşullarında hızlı ve pratik çözümler sunmaktadır. Yerleşik düzendeki yapı sistemlerinde kullanılan stabil mimari çözümleri, yerini ciddi anlamda modüler yapı sistemlerine bırakmaya başlamıştır.  Özellikle eğitim, eğlence ve sağlık hizmetleri, konut gibi yaşamımızın birçok alanında gün geçtikçe modüler yapı sistemlerine olan talep artmaktadır.

Ayrıca, doğal afet, savaş, kitlesel yer değiştirme hareketleri (göçmen, mülteci, sığınmacı) gibi olağan dışı durumlarda oluşan kalıcı ve geçici konaklama ve yer değişikliği durumu daha esnek, hızlı ve pratik kolay barınma yöntemi olan modüler yaşam yapılarının hızla yayılmasına sebep olmuştur.

Modüler yapı sistemlerini genel olarak sınıflandıracak olursak, sabit modüler yapılar ve mobil modüler yapılar olarak ayırmak mümkündür. Sabit yapıları genel olarak sıralayacak olursak bunlar; okul, hastane, AVM, klinik, konutlar, idari yapılar, oteller, yurtlar vb. yapılardır.  Mobil modüler yapılar sınıfına ise; karavanlar, modüler konteynerler, karavan-konteynerleri, geçici afet konutları, vagon-konteynerler, mülteci kampları, işçi kampları, doğal afet kampları, vb. yapılar girmektedir.

Bahsi geçen yapılar, geleneksel barınma amacıyla kullanılabildikleri gibi afet ve savaş bölgelerinde geçici – modüler barınma; şantiye, petrol & gaz, maden ve sondaj sahaları ve fabrikalarda iş bitimine kadar geçici konut veya kalıcı yerleşim yapıları olarak da kullanılmaktadırlar.

Hız gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için modüler sistemler kullanılmaktadır. Fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınarak burada montajı yapılır. Görsellerde yer alan yapılar, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ’nin Türkiye’deki üretim tesisinde “flat-pack” olarak üretilip Kazakistan’da bulunan fabrikasına nakledilerek burada volumetrik yapı haline getirilmiştir.

Daha sonrasında oluşturulan volumetrik yapılar kullanılacağı sahaya gönderilerek yan yana ünitelerin gelmesiyle birlikte modüler ana yapıyı oluşturmaktadır. Bu tip yapı sistemleri, günümüzde “volumetrik” yani hacimsel yapılar olarak modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların hızla oluşmasını sağlar. Dorçe’nin Kazakistan – Aktogay’da Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi -40 derece iklim koşullarında “volumetrik” yapı sistemleri ile tamamlanmıştır.

Bu yöntemin avantajı, üretimin fabrika ortamında gerçekleştirildiğinden tüm koşullar kontrol altında olmasıdır. Böylece üretilen malzemenin kalitesi artmaktadır. İstenildiği gibi yangın, ses ve termal yalıtımlar yapılabilir. Ayrıca bu yöntem zaman yönünden tasarruf sağlar. Aynı şekilde bu yapı sistemi ile, hastane, AVM, okul, klinik, konutlar, idari yapılar, oteller, yurtlar vb. yapılar modern ve kültürel tasarımlar kapsamında yapılmaktadır.

Volumetrik yapılar, günümüzde modern yaşam alanlarında insanlara birçok avantaj sağlamaktadır. Mobil yapılar insanların değişen ihtiyaçlarına uygun pratik çözümler sunmaktadır. Bahsi geçen yapılar, üst düzey teknoloji ile donatılmış, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, hatta enerji kazanımı ve atık dönüşümü gibi alt-yapısal ihtiyaçlarını kendi kendine çözebilen, hafif, kolayca kurulup demonte edilebilen ya da bir konumdan başka bir konuma nakledilebilen kalıcı veya geçici yapılardır.

Paylaş

Son Yazılar

Tweetler