Petrol ve Gaz

BORU HATTI PROJELERİ

Boru hattı projelerinde DORÇE;

  • Boru hattı projeleri kapsamında farklı lokasyonlardaki pompa istasyonları ve bakım merkezleri için, kalıcı konaklama tesislerini ve yönetim ofislerini prefabrik modüler yapılar ile inşa eder.
  • Boru hattı inşaatı güzergâhında olan ve inşaat süresince sürekli yer değiştirmeye adapte olabilecek mobil ya da “fly camp” adı verilen modüler prefabrik yapı sistemlerini anahtar teslim tamamlamaktadır.
  • Boru hattı aktarma ve boşaltma noktalarında ihtiyaç duyulabilecek geçici terminaller için geçici kamp yapılarını, konaklama tesislerini ve yönetim ofislerini anahtar teslim tamamlar.
  • Proje kapsamında gerekli olabilecek tüm depolama ve geniş çaplı hangar projelerini de anahtar teslim tamamlar.
  • Uzunluğu 5 bin kilometreyi aşan ve farklı ülkeler üzerinden farklı fazları aynı anda tamamlanması gereken mega petrol gaz boru hattı projelerinde akla gelen ilk şirkettir. BTC (Bakü Tiflis Ceyhan) Boru Hattı Projesi, SCPX (South Caucasus Pipeline) Boru Hattı Projesi, TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) Projesi, OCP Boru Hattı Mobilizasyon Kampı

OFFSHORE (AÇIK DENİZ) PROJELERİ

Offshore (Açık Deniz) projelerinde DORÇE;

  • Offshore (Açık Deniz) Platformlarında, tamamen modüler sistemler ile üretilen konaklama, klinik ve ofis yaşam destek ünitelerinin inşaatını tamamlar. Deniz üstü petrol ve gaz platformlarında kullanılan prefabrik modüler sistemler, DORÇE’nin teknik uzmanlığından (know-how) yararlanarak, teknik şartnameye uygun olarak korozyona karşı dayanıklı üretilen yapılardır.
  • Hazar Denizi’nde ve Afrika kıtasındaki farklı sahalarda yer alan açık deniz petrol ve gaz platformlarında kullanılmak üzere pek çok sayıda yaşam alanının yapımını üstlenmiştir.

PETROL ve LNG PROJELERİ

PETROL ve LNG Projelerinde Dorçe;

  • Ham petrol işleme ve LNG sıvılaştırma tesislerinde tüm faaliyetler tek bir rafineride yürütüldüğünden, orta ve mega ölçekli tesislerde 5 bin ila 50 bin işçinin çalışması gerekir. Böylesine büyük ölçekli bir iş gücünün yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mega işçi yaşam şehirlerinin kurulmasına ihtiyaç vardır.
  • Hammaddenin yanıcı özelliğinden dolayı tüm rafineri ve sıvılaştırma sahalarında sıkı güvenlik önlemleri söz konusudur. DORÇE tarafından, bu kriterleri karşılayan ve yangına dayanım şartlarına uygun özel üretim modüler prefabrik yapı sistemleri ile yüksek sayıda personelin konaklayabileceği yaşam alanlarının inşaatı tamamlanmaktadır.

Projeler