Süheyla ÇEBİ KARAHAN

Başkanın Mesajı

Degerli Çalışanlarımız, Yöneticilerimiz, İşveren ve Tedarikçilerimiz; 

Kurumsal işletme faaliyetlerimizin amacı, günümüzde baş döndürücü bir hızla değişen teknoloji ve iletişim sahasında alabildiğine artan rekabet sürecinde ve büyük şirketlerin başını çektiği küreselleşme faaliyetlerinin yaşandığı dünyamızda, “Yasalara Uyumlu, Adalet, Karşılıklı Güven, Karşılıklı Saygı ve Dürüstlük” gibi İş Ahlakı ve İş Etiği ilkeleri ile şirketimizin sürdürebilirliğini sağlayabilmek ve kârlılığımızı koruyarak artırmaktır.

Çelik Prefabrik yapılar konusunda dünyada marka olan şirketimiz Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat A.Ş. ve bağlı tüm şirket ve şubelerinden oluşan yapımızı her birimiz olumlu olarak tanımlamaya ve tanıtmaya yardımcı olmaktan sorumluyuz. Kurumsal itibarımız önemli ve vazgeçilmez bir stratejik değerdir. İtibarımızı koruyup geliştirmek hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede kanunlara uygun hareket ederken, İş Ahlakı ve İş Etiği ile kişisel etik (kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü) kurallar konusunda yüksek standartlımızı korumalı; kurumsal faaliyetlerimizi en yüksek etik ve profesyonel standartlar ışığında yürütmeliyiz.

Şirketimiz, amaçları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürken gerek iç çevresine gerekse dış çevresine karşı yasal sorumluluklar taşımaktadır. Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, yaşamakta olduğumuz çevreyi muhafaza ederken; oluşturduğumuz işletmemize özgü Etik Kültürümüzü öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kavram olarak çalışanlarımıza, işverenlerimize, tedarikçilerimize ve etkileşim içerisinde olduğu tüm gerçek ve tüzel kişilere kazandırmalıyız.

İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına uyum, DORÇE Yönetimi için önemli bir konudur. DORÇE Yönetimi, bu kurallarla ilgili konularda görüşmeye daima açıktır. Burada ismi belirtilen bizler, bu ilkeleri destekliyoruz. Tüm yöneticilerden “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarının içeriği konusunda iletişimde bulunmalarını ve “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarında belirtilen değerlere örnek oluşturarak liderlik etmelerini bekliyoruz.

Ayrıca, tüm yönetici ve çalışanlarımızdan “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına bağlı kalmalarını ve günlük işlerinde uygulamalarını istiyoruz. “İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarına uygun olmayan her davranış yakından incelenecek ve tespit edilen uygunsuz davranışlar, kanuni yaptırımlar ve/veya disiplin cezalarının uygulanmasıyla sonuçlanacaktır.

Bu vesile ile tüm çalışanlarımızla, işverenlerimizle, tedarikçilerimizle ve etkileşim içerisinde olduğumuz tüm gerçek ve tüzel taraflar ile, bir haysiyet seviyesi olarak kabul etmiş olduğumuz İş Ahlakı ve İş Etiği Kurallarımızı paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

Süheyla ÇEBİ KARAHAN
CEO / Yönetim Kurulu Başkanı

Dorçe İş Ahlakı ve Etiği Politikamızı buradan indirebilirsiniz.