Politikalarımız

DORÇE Prefabrik A.Ş. olarak Kalite Politikamız;

 • “Müşteriye Değer Katmak” stratejisi ile güven, sadakat ve istikrarı ön planda tutarak müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Ürün ve hizmetleri uluslararası standartlarda, yüksek kalitede, planlanan zaman ve optimum maliyette sunmak,
 • Risk tabanlı proses yaklaşımı ile sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Çevik yönetim ve süreç yaklaşımını teşvik ederek; verimliği, üretkenliği ve etkinliği arttırmak,
 • Yarının teknolojilerini takip ederek; yenilikçilik ve değer yaratma prensipleri ile şirketin gelişimini sağlamak ve üst düzeye ulaştırdığı kaliteyi korumak,
 • Mühendislik hizmetleri ile optimum maliyetle üretim yaparak ve kaynakları etkin kullanarak müşterilerinin fiyat/kalite beklentilerine uygun çözümler sunmak,
 • Teknolojik altyapıyı geliştirerek benzer sektörlerde fark yaratmak,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim anlayışı ile liderliği ve katılımı çalışanlarımıza aşılamak,
 • Sürekli eğitim ve bilinçlendirme ile çalışanların kariyer gelişimlerini sağlamak ve eğitimli personel ile çalışmak,
 • Topluma ve çevreye saygılı, çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kuruluş olmaktır.

Prefabrik çelik yapı ve inşaat sektöründe öncü konumunu ve kapasitesini optimum düzeyde arttırarak sürdüren, insana değer veren, değişime ve yeniliğe açık, dünya standartlarında bir şirket olarak kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, iş sağlığına ve güvenliğine, çevreye duyarlı çalışmayı prensip edinen, yüksek kalitede dünya standartları ile uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından ve dinamizminden güç alan, insan odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını ihtiyaç duyulan, arzu edilen ve beklenen bir şekilde kullanmaktır.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;

İnsanın elde tutulabilmesi, kaynak ihtiyacının karşılanabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilen organizasyon (kurumsal  yapının) yapısının oluşturulabilmesi amacı doğrultusunda, sürdürülebilir düzeyde pratik, uygulanabilir düzeyde yenilikçi ve dinamik bir yapı ile;

İnsan kaynakları uygulamalarını takip etmek, katma değer katacak uygulamaları entegre etmek ve iç hizmet felsefesi gereği insana daha kaliteli iş ve yaşam dengesi sunabilen kurumsal yapının tahsis edilebilmesi için ihtiyaç duyulan İnsan kaynakları yaklaşımlarını hayata geçirmektir.

Politikamızın temel ilkeleri;

 1. Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, fırsat eşitliği çerçevesinde çalışan istihdam eder, çalışan memnuniyetine önem veririz.
 2. Şirket hedeflerini kendi hedefleri kabul eden, bu hedefler doğrultusunda inisiyatif almaktan çekinmeden yoluna devam eden ve kararlarının sonuçlarına katlanabilecek sorumluluk bilincine sahip yöneticiler yetiştiren kurumsal çevre yapısını benimseriz.
 3. Sürekli gelişimi hedefleyen fikirlerini cesurca savunabilen genç yeteneklere saygı duyar dinamizmi ve yeniliği destekleriz.
 4. İnsan sağlığı ve iş güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı oluşturmaya önem veririz.
 5. İş tatmini, motivasyon ve örgüte bağlılığı azaltan stres kaynaklarını ortadan kaldırmak için mücadele ederiz.
 6. Eğitime ve kurumsal gelişime önem veririz.
 7. Üniversite öğrencilerine staj imkanı, başarılı stajyerlerimize iş imkanı sunarız.
 8. Kurum içi iletişimde açık ve şeffaf bir iletişim ortamı sağlamayı hedefleriz.
 9. Özlük haklarını korur daha iyisini nasıl sunabilirizi ararız.
 10. Çalışanlarımızın beklentilerini karşılayabilmek için çaba sarfederiz.
 11. İnsana verdiğimiz değeri kriz dönemlerinde göstermiş olduğumuz fedakarlıklarla ifade etmeyi tercih ederiz.

DORÇE Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş. olarak en üst kalite seviyesinde üretim ve montaj faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bu bağlamda doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle aşağıdaki hususların sürekliliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz:

 • Çevre ve İSG performansının sürekli iyileşmesini sağlamak;
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasal ve diğer (İşveren, Dorçe, Yerel,..vb.) şartlara uymak;
 • Çevresel etkileri ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak;
 • Teknolojik seçenekleri uygulayarak ve doğal kaynakları etkin kullanarak, atıkları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak, kirliliğinin önlenmesini sağlamak;
 • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, mühendislik prensipleri çerçevesinde yatırımlarımızda Çevre ve İSG performansımızı iyileştiren teknolojileri uygulamak;
 • Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının ve Çevre bilincinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Proje uygulama safhalarında, Çevre etkilerini, Sağlık ve Güvenlik risklerini en aza indirecek şekilde uygulamalar yapılmasını sağlamak;
 • İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevreyi etkileyebilecek konularda çalışanların katılımını sağlamak;
 • Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için Çevre ve İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
 • Dorçe’yle aynı çevre prensibinde pratikte mümkün olduğu kadar çok malzemenin azaltılmasına, yeniden kullanılmasına yardımcı olmak ve geri dönüştürülmesinin benimsenmesi konusunda; kıt olan dünya kaynaklarını korumak ve yenilenmesini sağlamak amacıyla işverenlerimizi, altyüklenicilerimizi, taşeronlarımızı ve ürünlerimizi geri dönüştürenleri teşvik etmek;
 • Dorçe’ye ait olan tüm işyerlerinde çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek virüs ve benzeri risklerin etkisini sınırlandırmak amacıyla kontrol önlemleri alarak
 • Meydana gelebilecek çevre&iş kazası, patlama, yangın, sabotaj, doğal afet gibi her türlü acil duruma hazırlıklı olmak amacıyla gerekli faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaları takip etmek.

ISO 27001:2013 sertifikası ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin fiziksel ve elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini kapsamaktadır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal ve iş gereksinimleri ile sözleşmeye dayalı bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyum sağlamak,
 • Bilgi varlıkları üzerinde tanımlı riskleri bertaraf etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temek öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • İş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planları ile sistemleri geliştirmek ve sürdürmek,
 • Sadece elektronik ortamlarda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS ekibine rapor etmek ve BGYS ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği kontrol hedeflerini belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle BGYS’ nin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemlerin alınmasını ve gerekli yaptırımların icra edilmesini sağlamaktır.