Modüler Yapılar: “Teknoloji” günümüzde neden ve ne ölçüde popüler?

“Modüler binalar- bir veya daha fazla prefabrik (ön-üretimli) modüllerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. (Blok-konteynerler olarak da tanımlanmaktadır). Modüler binalar, projelerde geçici yapılar olarak da kullanıldığından, herhangi bir temel olmadan da kurulabilir, kolayca sökülebilir ve başka bir sahaya taşınabilirler. Her türlü iklim koşullarına göre çeşitli tasarımlar uygulanabilmekte ve yangın, sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma sistemi ve elektrik ekipmanlarına kadar tüm ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü neden bu “Teknoloji’yi bu kadar çok kullanıyor?

Prefabrik Modüler bina, bir binanın yaygın olarak saha dışında (off-site) inşa edilen alışılagelmiş inşaat şantiyelerinde kullanılan malzemelerin, kodların ve standartların aynıları veya benzerleri kullanılarak üretildiği, ancak geleneksel yapılara oranla yaklaşık iki kat daha hızlı üretilip inşa edildiği bir süreçtir. Modüler binalar, sahada inşa edilen en zorlu geleneksel yapılarla aynı tasarım konseptini ve teknik performansı karşılayabilmektedir.

Temel kullanılmaksızın inşa edilebilen hem geçici hem de kalıcı olarak tasarlanabilen modüler yapılar 3 veya 4 kat ile sınırlı kalmayıp bir şantiye ortamında inşa edilen komplike binalardan ayırt edilemeyen yapılar olarak son yılların en yükselen trendleri arasında yer almayı başarıyor.

Örneğin, Çin’de inşa edilen 15 katlı Ark Otel’i dekorasyon ve kaplamaları hariç sadece 46,5 saat gibi çok kısa bir sürede tamamlanmıştır. Dış cephe kaplamaları ve iç dekorasyona da 90 saat harcanmıştır. Bir haftadan kısa bir sürede tamamlanan 15 katlı otel projesi!  Çin’de sadece nüfus artmıyor aynı zamanda dinamik olarak artan nüfus için konut ihtiyacının hızla ve en pratik yoldan nasıl sağlanacağı da biliniyor.

Günümüzde modüler yapılar, yalnızca hazır “kutu odalar” veya diğer hacimsel (volümetrik) yapı elemanlarından oluşan bir binanın monte edilmesine değil, aynı zamanda fabrikada üretilen daha mikro yapısal elemanlara da dayanmaktadır.

“Modülerleştirme” hangi avantajlara sahiptir?  

Uzmanlar, modüler yapıların avantajları hakkında birçok önemli bilgiyi bizimle paylaşıyor. Bunlardan bazılarını aşağıda sıralanmıştır;

Yapısal olarak modüler binalar genellikle farklı metotlarla inşa edilen yapılardan daha güçlü ve dayanaklı yapılardır çünkü her modül şantiyeye ve şantiyedeki vinç kurulumuna, bazen de çok sert ve zorlu nakliye koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmaktadır.

Birleştirilen ve birbirine sabitlenen modüller, prefabrik duvarlara, zeminlere ve çatılara, nihayet tüm binalara dönüştürülür ve ana yapı da tıpkı onları oluşturan modüller kadar dayanıklı ve güvenilirdir.

Örneğin, Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ’nin Türkiye’deki üretim tesisinde “flat-pack” (yatık paket) olarak üretilip Kazakistan’da bulunan fabrikasına nakledilerek burada volumetrik yapı haline getirilmiştir. Daha sonrasında oluşturulan volumetrik yapılar kullanılacağı sahaya gönderilerek yan yana ünitelerin gelmesiyle birlikte modüler ana yapıyı oluşturmuştur.

Kazakistan’ın -40 derece iklim koşullarında ücra, yol koşullarının ve ulaşımın bir hayli zorlu olduğu Aktogay – Ayagoz bölgesinde Bakır madeni projesi kapsamında entegre konaklama kampı için üretilen modüller başarıyla inşaat sahasına sevk edilmiştir.

Yerinde olmayan inşaat (Off-site Construction), inşaat sürecinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlar

Yerinde olmayan inşaat (OSC), inşaat sürecinin daha kaliteli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Üretim tesislerine teslim edilen malzemeler, nem ve diğer olumsuz hava koşullarından zararın önüne geçmesi veya bozulmasını önlemek için depolarda ve hangarlarda güvenli ve emniyetli bir şekilde depolanır. Üretim tesisleri, her aşamada yüksek kaliteli modern inşaatı teşvik eden sıkı kalite kontrol programlarını uygular.

Kalite kontrol süreçlerini yönetmeye ve inşaat sürelerini kısaltmaya ek olarak, modüler yapıların sunduğu birçok farklı avantajı bulunmaktadır.

Üretim ve inşaat faaliyetlerinin fabrika ortamında yürütülmesi, şantiyelerdeki kaza olasılığını önemli ölçüde azaltır, sahaya erişim yollarındaki araç trafiğini azaltır. (Her bir yapı malzemesinin ayrı ayrı getirilmesinin yerine hazır modüllerin sahaya taşınması)

Modüler Yapılar ve günümüzdeki uygulamaları

Batı’da günümüzde modüler yapılar genellikle, ön yargılı yaklaşımlar sebebiyle “gerileyen ekonomik şartlar altında inşaat” olarak tanımlanıyor.

Ancak durum biraz farklı. Modüler inşaat yapım metodu, inşaat süresinin%30-50 oranında azaltılmasına olanak tanır ve günümüzün zor piyasa koşullarında alternatif ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Ancak bu durumda “ekonomik”, “ilkel” anlamına gelmiyor.

Günümüzde modüler inşaat, sadece bir bina türü değil, modern bir inşaat yöntemi ve teknolojiyle evirilmiş sürdürebilir ve yenilikçi bir yapım metodudur. Modern modüler yapı teknolojisi, bu ölçüde diğer yapım metotlarından sıyrılmaya devam ediyor.

Modüler Yapıların %60-% 90’ı fabrika ortamında tamamlanmaktadır.

Modüller fabrika ortamında üretilirken, şantiyede, temelin atılması veya kamu hizmet ağlarının bağlanması gibi çalışmalar eş zamanlı olarak devam edebilmektedir. Bu, eksiksiz bir inşaat için gereken toplam süreyi önemli ölçüde azaltır. Modüler yapılarla yapılan inşaatların geleneksel yapım metotlarına nazaran çok daha hızlı inşa edilmesinin nedenlerinden biri de budur.

Modüller hazır olduktan sonra şantiyeye gönderilir ve montajı yapılır. Son aşama, bina ve çatı kaplama gibi işlemler, iç dekorasyon, asansör montajı vb. de sahada yapılır.

Geleneksel yapılardan ayırt etmek neredeyse mümkün değil

Günümzüde okul, hastane, AVM, hotel vb. meskenler için tamamlanmış modüler binaların çoğu, bina sakinleri tarafından hangi yöntemle inşa edildiğini tahmin edilemeyecek şekilde görünmektedir.

Modüler bina sanatı, inşaatın tamamlanır tamamlamaz ‘modülerliğin’ ortadan kalkmasıdır.

Örneğin, Wolverhampton, İngiltere’de bulunan “Victoria Hall” öğrenci yurdu dünyanın en yüksek modüler binası 25 katın üzerindedir. Günümüzün gelişen teknolojileri, yapım metotları ve vizyonu ile bu türde modüler binalar her boyutta olabilecek şekilde tasarlanmakta ve kolaylıkla genişletilebilir yapılardır.

Prefabrik modüler yapı metodolojisi New York’ta yüksek katlı konutların inşasında, Yale Üniversitesi öğrenci yurtları, oteller, hastaneler kısacası tüm dünyada farklı sektörlerde kullanılmaktadır.

Prefabrik modüler yapı teknolojisinin ilk etapta “imaj” ile ilgili bazı problemleri olmasına rağmen, bugün yabancı basına göre müteahhitlerin yüzde 98’i, mimarların yüzde 98’i ve yurtdışındaki mühendislerin yüzde 99’u prefabrike ve modüler yapım yöntemlerini kullanmaya ve geliştirmeye çalışmaktadır.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye’de prefabrik modüler yapı sektörünün öncü ve ilk kurulan şirketlerinden birisi olarak hem müteahhitlik hizmetleri hem de prefabrik modüler yapım teknolojisi ile Dünya’nın farklı bölgelerinde hastane, okul, işçi yaşam şehirleri, yurt, askeri kamplar vb. projelerini modern inşaat yöntemleri kapsamında tamamlamaktadır.

Paylaş

Son Yazılar

Tweetler