2021 yılında dünya büyük şaşkınlık yaşadı, 2022 yılında artık eyleme geçme zamanı

Son yılların yükselen yapı kategorisi içerisinde yer alan modüler prefabrik yapılar, 2021 yılını pandemi ve dünya genelinde yaşanan negatif gelişmelere rağmen büyüyerek geçirdi. AB Yeşil Mutabakatı kapsamında 2022 yılında da sürdürülebilirlik vizyonunda yeni gelişmeler ışığında ilerlemeye devam edecek. Sektörün lider kuruluşlarından Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Pazarlama & İnsan Kaynakları Departmanlarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Murat Kayaalp, bu kapsamda 2021 yılının değerlendirmesini yaparken, 2022 yılında global arenada sektörde nelerin yaşanacağını anlattı.

Dünya İçin Daha Fazla Geç Kalamayız

Artan nüfus ve kaynakların plansız kullanımı Dünya’yı geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru sürüklüyor. Kuraklık, azalan verimli topraklar ve su kaynakları kitlesel göç hareketlerini tetiklemeye başladı. Bu gerçeği gören ülkeler kolları sıvayarak ilk büyük adımı attılar. AB Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması’nın yankılarını hepimiz duyuyor ve bu büyük değişime tanıklık ediyoruz. 2050’ye kadar bu süreçte küresel karbon salınımında büyük bir azalma hedefleniyor. Ve tüm iş kolları bu dönüşümden nasibini alacak.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat olarak, 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) Karbon Emisyonu Azaltma ve Kontrol Derneği (Türkiye) ile katılarak şirket olarak bu süreci ne kadar önemsediğimizi gösterdik. COP26 zirvesi, tüm tarafları Paris Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin hedeflerine yönelik eylemleri hızlandırmak için bir araya getirerek, 2022 yılının artık eylem yılı olması gerektiğini tüm dünyaya duyurdu.

İklime Bağlı Göç ve Mülteci Krizleri

Çevre sorunları, küresel ısınma ve iklim değişimleri belki de en büyük sorun olarak karşımıza “İklim Göçleri”ni getiriyor. İklim göçünü, iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın etkileriyle ortaya çıkan plansız yer değiştirmeleri olarak tanımlayabiliriz. 2018’de Dünya Bankası’nın yaptığı tahmine göre Latin Amerika, Sahra altı Afrika ve Güneydoğu Asya’da 2050 yılına kadar 143 milyonu aşkın insanın iklimden dolayı yer değiştirecek.  “İklim Değişikliğinin Göç Üzerindeki Etkisi” adlı taslak rapor Ekim 2021’de Beyaz Saray tarafından yayınlandı. Ekim ayında da “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” nın ismi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilirken, İçişleri Bakanlığına bağlı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü”, “Göç İdaresi Başkanlığı” olarak değiştirildi. Önümüzdeki günlerde, bu ve buna benzer değişikliklerin tüm dünyada olacağını düşünüyoruz.

İklim göçünün yanı sıra dünyada son yıllarda yaşanan bölgesel krizler de kitlesel yer değiştirme hareketlerini tetiklemeye devam ediyor. Bu dönemde kısa sürede kurulan, söküp taşınabilen, yüksek mukavemetli, uygun maliyetli konut ve tesislerin temini tüm devletler için büyük önem arz edecek.

Dorçe Prefabrik olarak, acil yerleşim konusunda dünyada ilk akla gelen sayılı firmalar arasında yer almak bizim için önemli. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurduğumuz modüler prefabrik entegre yaşam alanlarında 100.000’den fazla insanın tüm yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Karbon Ayak İzini Azaltmak, Önümüzdeki Yılların En Önemli Konularından Biri Olacak

Önümüzdeki yıllar tüm firmaların saldıkları karbon ayak izlerini kontrol edip, önlem alacakları bir dönem olacak. Çünkü buna göre vergiye tabi tutulacak, üretim koşullarından ziyade ihraç ettikleri ürünler üzerinden vergilenecekler. Sürdürülebilir ve çevreci tutum benimsemeyenler yaptırımlar sonrasında pazarda rekabet edemeyecek duruma gelecekler. Firmalar sadece kendi üretimlerinden değil, tedarikçi ve alt yüklenicilerden de dolaylı da olsa mesul olacakları için sürecin hızlıca ilerleyeceğini tahmin ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Kavramının İnşaat Sektöründeki Karşılığı Prefabrik Modüler Çelik Yapılar

Hem sanayi 4.0, hem de yeşil mutabakat kapsamında yeni nesil, yenilikçi ve yeşil malzemelerin neredeyse her sektöre entegre edilmesiyle birlikte geleneksel inşaat yöntemleri de hızla kabuk değiştirmeye başladı.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemi katlanarak artıyor. İnşaat sektöründe bunun karşılığı ön üretimli modüler çelik yapılar oluyor. Çelik; kullanım sonunda, defalarca kez geri dönüştürülebilen ve gücünü kaybetmeyen yegâne yapı malzeme olması nedeniyle önemli bir malzeme. O yüzden tesisimizde ürettiğimiz yapılarda kullanılan malzemelerin hemen hemen hepsi geri dönüştürülebilirdir, diyebiliyoruz.

Aldığımız Karbon Ayak İzi Belgesi Sadece Başlangıç

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bir tercih değil zorunluluktur. Hedefimiz 2050’ye kadar karbon nötr olmak. Bu hedef doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Dorçe sektöründe ISO 14064: Karbon Ayak İzi Beyan Belgesini alan ilk firma oldu. Bu belge büyük değişime giden yolda atılan ilk ve önemli bir adım. Ayrıca üretim tesisimizde tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş için çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.

Bu Zorlu Yıldan Güçlenerek Çıktık

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çevre ve insan odaklı yaklaşımımızdan ödün vermeden proje tamamladığımız ülkelere katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. Dorçe olarak bu yıl 5 farklı sektöre yönelik 40’tan fazla projeyi tamamladık. Toplamda 64 futbol sahasına denk gelen yapıları 10’dan fazla ülkeye ihraç ettik.

Anahtar teslim tamamladığımız bu yapılarda; Doğal afetlerden etkilenen 1000 ailenin ve 35.000’den fazla çalışanın rahat koşullarda konaklamasını, 465 hastanın modern bir hastanede eş zamanlı tedavi olabilmesini ve 1000’den fazla öğrencinin eğitim alabilmesini sağladık. Bunu da toplam 3,4 milyon adam/saate denk gelecek şekilde 27 farklı uyruğa mensup toplam 3.500 çalışanın azmi ve desteğiyle başardık.

2022’ye Hazırız

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat belgesi hedefleri ve Dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü endüstriyel (prefabrik) çelik yapılara eviriliyor.

Biz de Dorçe Prefabrik olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hedeflerini benimseyen yapımızla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Planlarımızın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirirken birincil önceliğimiz olumsuz etkileri bertaraf edip olumlu etkileri olabildiğince artırmak. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek için;

  • Çevresel ayak izini düşürmeyi,
  • Sıfır atık politikasını,
  • Tamamen geri dönüştürülebilir üretim yapısını,
  • İnsana öncelik veren organizasyon yapısını,
  • Ülkemizde ve mevcudiyeti olan diğer ülkelerde sosyal sorunlara duyarlılığı,
  • Toplumsal kalkınmayı destekleyecek katma değeri benimiyoruz.

40 yıl önce olduğu gibi bugün de her bir çalışanımız ve iş ortaklarımızla etik, adil ve şeffaf iş yapış şekliyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmeyi ve tüm bunları sağlayacak yönetim sistemlerini uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Paylaş

Son Yazılar

Tweetler