Staj Başvurusu

DORÇE’ de staj yapmak isteyen liselerin mesleki bölümleri, üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin başvuruları
1 Şubat 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Staj başvurularınızı Her yılın Şubat ve Nisan ayları arasında www.kariyer.net profilimizdeki “Genel Başvuru Stajyer” başlıklı ilanımız üzerinden özgeçmiş oluşturarak ya da www.dorce.com.tr kurumsal web sitemiz üzerinden ‘İnsan Kaynakları / Staj Başvurusu’ bölümündeki başvuru koşullarına ait bilgileri inceleyerek, staj@dorce.com.tr adresine göndererek yapabilirsiniz.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerimize, Mayıs ayı içerisinde özgeçmişlerinde belirttikleri elektronik posta adreslerine ya da GSM numaralarına dönüş yapılarak bilgi verilecektir.

Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

STAJ BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Şirketimiz, çalışkan ve dinamik öğrencilerimize her yıl staj olanağı sunmaktadır. Staj programları çerçevesinde öğrencilerimizin edindikleri iş deneyimleri ile akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatını da sağlamaktadır. Aynı zamanda şirketimizi ve şirket kültürümüzü tanıma şansına sahip olan öğrencilerimiz, Dorçe ailesinde kalıcı olabilmek için gereksinim duyacakları nitelikleri geliştirme olanağına da sahip olmaktadırlar.

Staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, staj başvurularını 1 Şubat – 30 Nisan tarihleri arasında yapmalarını rica ederiz (Başvuru tarihleri şirket politikaları ve çevre koşulları dahilinde değişkenlik gösterebilir). Staj başvuruları internet sitemiz üzerinden özgeçmiş oluşturularak, ilgili dönemde yayınlanan “Genel Başvuru Stajyer” ilanına başvuru yapılması ile kabul edilmektedir. Staj başvuruları kabul edilen öğrencilere, telefon veya e-posta ile dönüş yapılır ve öğrencinin hazırlaması gereken evraklar hakkında kendisine bilgi verilir. Stajyer olmaya hak kazanamayan öğrencilere ise internet sitemiz üzerinden bilgilendirme yapılır.

STAJ TALEBİNDE DİKKATE ALINACAK GENEL KURALLAR

 • Şirketimizde liselerin mesleki bölümleri, üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şekilde staj olanağı tanınmaktadır.
 • Her yıl eğitimine devam eden öğrenciler arasından staj/proje konuları değerlendirilerek, firmamızın faaliyet alanları ve istihdam ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, okul ve öğrenci başarı durumu dikkate alınarak stajyerlerimiz belirlenmektedir.
 • Değerlendirmede staj zorunluluğu aranmakta olup, staj süresinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için 20 iş günü altındaki staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

STAJYER OLMA ŞARTLARI

 • Öncelikli olarak tercihen öğrencinin staj zorunluluğunun bulunması,
 • Eğitim alınan ilgili kurumdan ‘staj kabul formu’ / ‘zorunlu staj belgesi’ vb. evraklarının ıslak imzalı alınmış olması ve bu belgelerin ilgili eğitim kurumu tarafından onaylanmış olması,
 • 5510 no’lu yasa gereğince ‘Eğitim Kurumu’nca sigortalarının yapılması ve sigorta priminin ödenmesi,
 • Resmi not dökümleri (transkript),
 • Stajyer öğrencilerin genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,50 ve 100’lük sistemde 100 üzerinden 65 olması,
 • Stajyer öğrencinin daha önce DORÇE A.Ş.’de staj yapmamış olması,
 • MS Office programlarına hâkim olması,
 • İletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın olması gerekmektedir.