Modüler Çelik Yapılar, Deprem Bölgelerinde En İdeal Çözüm

2021-11-01T10:08:14+03:00

Modüler Çelik Yapılar, Deprem Bölgelerinde En İdeal Çözüm Son 30 yıldır dünyada yaygın şekilde kullanılan, modüler-hafif çelik ve prefabrik çelik yapı teknolojileri deprem bölgelerinde kalıcı çözümlerin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Dijitalleşmeyle yaşanan teknolojik gelişmeler ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat belgesi hedefleri ile birlikte gelişmiş ülkelerdeki (ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Japonya, İngiltere) inşaat sektörü endüstriyel (prefabrik) çelik yapılara evirilmektedir. Endüstri 4.0’ın gereği olan dijitalleşmenin getirdiği avantajlar, inşaat sektörünü kabuk değiştirmeye, uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmek için yeni teknolojileri kullanarak maliyetleri düşürmeye zorlamaktadır. Çevreci özelliklerin yanı sıra (sera gazı salınımı indirgemesi, geri dönüştürülebilir olması vb.) sürdürülebilirliğe olan katkısı, seri üretimi, devamı..

Modüler Çelik Yapılar, Deprem Bölgelerinde En İdeal Çözüm2021-11-01T10:08:14+03:00

Acil Yerleşim ve Deprem Bölgelerinde Prefabrik Çelik Sistemlerin Kullanımı ve Faydaları

2021-07-30T13:36:05+03:00

Acil Yerleşim ve Deprem Bölgelerinde Prefabrik Çelik Sistemlerin Kullanımı ve Faydaları Dünya’da gün geçtikçe sanayi ile iç içe olmaya devam eden,  gelişen ve sürekli yenilenen teknolojinin prefabrik sektörüne de olan olumlu ve verimli katkılarını görmezden gelmek mümkün değildir. Hız faktörünün de günümüzde hemen hemen her sektörde ön plana çıkması prefabrik yapıların tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Global ve yerel pazarlarda kendini prefabrik çelik yapılar konusunda uzun yıllardan beri kanıtlamış bir firma olarak Dorçe, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük üreticisi olarak anılıyor. Dünyanın bir çok ülkesi, Türkiye de buna dahil olmak üzere, sismik aktivitelere maruz kalıyor. Binalar, depremden dolayı ortaya çıkan devamı..

Acil Yerleşim ve Deprem Bölgelerinde Prefabrik Çelik Sistemlerin Kullanımı ve Faydaları2021-07-30T13:36:05+03:00
Go to Top