Volümetrik Modüler Yapı Endüstrisinin Modern Konut Sektöründeki Yeri

Volümetrik modüler yapı endüstrisinin proje geliştiricileri ve üreticileri, konut projelerinin olmazsa olmazlarını / asgari gereksinimlerini belirlerken en başta proje maliyetlerini düşürmek ve teslimatı hızlandırmak için yenilikçi malzemelerin, teknolojilerin ve modern inşaat metotlarının kullanımını ön görmektedirler.

Volümetrik modüler konutlar güvenilir ve uygun maliyetli konut çözümü sağlar. Geleneksel yapı sistemlerinden volumetrik modüler inşaat yöntemlerine geçişte etkili bir planlama ve yönetim çeşitleri risklerin minimize edilmesini başarılı bir şekilde sağlamaktadır.

Dorçe, Volümetrik Modüler Konut Modellerini, sektördeki 40 yıllık proje deneyimlerinden, Modern İnşaat Yönetimlerinden (MMC; Modern Methods of Construction), Üretim ve Montaj İçin Tasarım (DfMA) tekniklerinden faydalanarak kurum içi (in-house) mühendis kadrosu ile tasarlayıp üretmektedir.

Volümetrik modüler inşaat projelerini, proje kapsamında ana müteahhitlik hizmetleri sunarak anahtar teslim tamamlayan Dorçe; Düşük Maliyetli, Orta ve Lüks konutlar, Afet Sonrası Acil Yerleşim ve Mülteci konutları, Toplu Konutlar, Akıllı Konutlar ve müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş konut projelerinde uzmanlaşmıştır.

Dorçe, sahadaki tüm inşaat süreçlerini Yapı Bilgi Modelleme sistemlerini (BIM) kullanarak, modüllere ayrışmış volümetrik modüler ana yapıyı off-site (saha dışı) olarak inşa etme kabiliyetine sahiptir.

Prefabrikasyon üretim yapılması ve Modern İnşaat Metotları (MMC) teknolojisinden yararlanılması sayesinde her defasında aynı ölçüye sahip olacak düzeyde koordine edilmiş üniteler / volümetrik modüller, (bir üreticinin üretim tesisinde başarılı bir şekilde üretilmiş) bir ana müteahhittin sahada başarı ile kurulumunu tamamlayabileceği ana yapıyı oluşturmaktadırlar.

Paylaş

Son Yazılar

Tweetler