Volumetrik modüler yapı, hacimsel modüllerin saha dışında bir fabrika ortamında üretilmesi ve ardından ana yapıyı inşa etmek için modüllerin bir araya getirilmesi sürecidir.

Volumetrik İnşaat ile Modüler İnşaat birbirinden farklı mı?

Hacimsel modüler inşaat olarak adlandırılan volumetrik yapılar, modüler inşaatın bir türüdür. Tüm volumetrik yapılar, üretimi bakımından esasen modüler yapılardır; ancak tüm modüler yapılar volumetrik değildir. Modüler yapılar bir veya birden fazla bileşenin bir araya saha dışı (off-site) üretim ile getirilmesinden sonra tak-çalıştır (plug & play) felsefesi ile çok amaçlı farklı sektörlerde kullanımına hizmet ederler. Yani, bahsi geçen modüler yapılar bir off-shore (petrol çıkarma ve arama) tesisi olabileceği gibi modüler konteynerlerden oluşan konutlar da olabilir. Çok geniş sektörel yelpazeye sahip bu kavram hacimsel modüler inşaatta kullanım amacına yönelik değişkenlik gösterdiği için volümetrik inşaat ve modüler inşaat bu noktada birbirinden ayrılır.

Genel perspektifte, farklı kullanım amaçları ve sektörel talepler olsa dahi, modüler yapı türleri benzer üretim teknolojisi ve inşaat süreçlerinden geçer. Dorçe bünyesinde çalışan 150 mimar ve mühendis ile sahip olduğu 40 yıldan fazla tecrübesiyle Ar-Ge departmanı ve kendi bünyesindeki fizibilite & tasarım yetenekleriyle projenin gerekliliklerine ve müşteri taleplerine bağlı olarak bir veya birden fazla tarafı açık modülleri proje kapsamında üretebilmektedir. Volümetrik yapıların fizibilite ve tasarım sürecinin hatasız olması gereklidir ve proje inşaat sürecinin başarılı bir şekilde sahada yürütülmesinin ve tamamlanmasının tartışmasız ön koşuludur. Bu kapsamda Dorçe Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile tasarım, üretim, inşaat ve işletme faaliyetlerini, geleneksel yöntemlerin yanı sıra, çağımızın gerektirdiği şekilde Modern İnşaat Yöntemleri (MMC – Modern Methods of Construction) kullanarak, volumetrik inşaat için gerekli olabilecek projenin tüm yaşam döngüsünü kurum içinde yönetmektedir.

Dorçe Prefabrik, Volumetrik İnşaat ile 5 Büyük Avantaj Sağlıyor

  • Daha Az Malzeme ile Güçlü Yapılar

Volumetrik yapılar söz konusu olduğunda genellikle her modülün montajında geleneksel yapı sistemlerine göre daha az malzeme kullanılır. Ham madde ve malzeme kullanımı üretimin her aşamasında kontrollü bir üretim ortamında sürpriz maliyetlere yer verilmeden hatasız bir şekilde gerçekleştirilir. Bu kapsamda volümetrik inşaat, daha az malzeme ile işverenin ve yatırımcının hedefinin ötesinde yaşam ömrüne ve proje için ön görülen mukavemete sahip yapılar olarak karşımıza çıkar.

  • İnşaat Projesinin Zamanında Teslimatı

Volumetrik inşaat projeleri, diğer inşaat türlerinden daha kısa sürede ve öngörülen maliyette tamamlanır. Modüler inşaatın faydaları, sorunsuz bir şekilde yürütülen tasarla-inşa et sürecinin bir sonucudur. Örneğin, Dorçe volumetrik yapı projeleri için işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak ne olduğunu anlamak adına öncelikli olarak iki tarafın da ekibini bir araya getirir. Dorçe’nin mimar, mühendis ve tasarım ekibinin geri kalanı, inşaat sürecine girerken projenin tam olarak nasıl tamamlanacağına dair inşaat programı temelleri oluşturulur.

Tasarım süreci ve onayları tamamlandığında, şantiyede temel hazırlığı ile saha dışında (fabrika ortamında) modül üretimi eş zamanlı olarak başlar.

Tasarım eksiksiz olduğundan, inşaat kontrollü bir ortamda tamamlandığından ve tasarımdan bina kurulumuna kadar inşaat sürecinin her bölümü firma tarafından denetlendiğinden, volumetrik modüler yapı projeleri maliyet etkin olacak ve hatasız bir şekilde tam zamanında tamamlanır.

  • Proje Bazlı Volumetrik Yapılar

“Fabrika” ve “volumetrik” gibi kelimeler sizi yanıltmasın. Dorçe’nin alanında uzman ekibiyle bu modüllerin içini istediğiniz gibi şekillendirip tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Dorçe Prefabrik ’in üretimi volumetrik yapılar kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırmak, barınma, dinlenme, çalışma ve eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmek adına gerekli iç mekân tasarımları, işlevsel gereksinimler, estetik değerlerini ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak dilediğiniz şekilde proje kapsamında banyo, duvar, yüksek tavan, ofis, depo vb. alanlar ile donatmanızı olanak sağlar.

  • Volumetrik Modüler İnşaat Bütçe Dostudur

Proje sahasının coğrafi ve iklim koşulları, herhangi bir inşaat sürecinin en zorlu unsurudur. Hafif bir yağmur bile projeleri günlerce geciktirebilir ve maliyetlerin artmasına neden olabilir. Bu durum, gelişen teknoloji ve yapı malzemelerinin birleşiminde volumetrik modüler yapılarla birlikte bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Bunun nedeni, işin büyük kısmının kontrollü fabrika ortamında tamamlanmasıdır. Başka bir deyişle, üretimin kapalı alanda gerçekleştirilmesidir.

Volumetrik saha dışı inşaatın bütçeye katkı sağlayan başka bir faydası ise her birimin yapımının tekrarlanabilir olmasıdır. Bu, makine, araç ve ekipman yenileme ve diğer ilgili tasarım ve yapım süreçleri için daha az maliyet anlamına gelir.

  • Çevre Dostu Volumetrik İnşaat Daha Az Atık Üretir

Prefabrik modüler çelik binaların sürdürebilirliğine katkı sağlayan bir diğer unsur ise prefabrik modüler inşaat sürecinin çoğunluğu saha dışında / ön-üretimli (off-site) olarak gerçekleşmesidir. Projenin çevreye ve sahaya olan olumsuz etkileri önemli ölçüde minimize edilmektedir. Böylece, sahada ihtiyaç duyulan araç ve ağır ekipman sayısı ve kullanımı azalırken daha az çevre kirliliği ve iş güvenliğinin artması gibi kazanımlar da ortaya çıkar.

-40 Derecede Volumetrik Konaklama Tesisi 

Hız ve dirayet gerektiren, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda tamamlanması gereken yapılar için volumetrik modüler sistemler kullanılmaktadır. Fabrikada kontrollü olarak üretilen bu elemanlar daha sonra üniteler halinde sahaya taşınarak burada montajı yapılır. Bu tip yapı sistemleri, günümüzde “volumetrik” yani hacimsel yapılar olarak modüllerin bir araya gelerek daha geniş iç hacimler ve daha büyük yapıların hızla oluşmasını sağlar. Dorçe’nin Kazakistan – Aktogay’da Bakır Madeni Konaklama Tesisleri Projesi -40 derece iklim koşullarında “volumetrik” yapı sistemleri ile tamamlanmıştır.

Not: Linkteki videoda modüllerin şantiyeye ulaştığında bir araya getirilerek volumetrik inşaat sürecinin tanımlanması ve faydaları açıkça görülmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=IO7z26LEsE4

Paylaş

Son Yazılar

Tweetler