Project Description

100,000 Kişilik Mülteci Barınma Merkezleri / Konteyner Kentler

Mülteci kentleri; insanların göç ederek ülke ya da bölge değiştirmek durumunda kaldığı kitlesel nüfus hareketinin sonucu olarak, mültecileri belirli bir lokasyonda kabul etmek, gerektiğinde kalıcı ve geçici yaşam alanları sağlamak üzere inşa edilen yerleşim yerleridir. Mülteci kenti projelerini ve gerekli hizmetleri; genellikle göç hareketinin güzergâhı üzerinde olan devletler, Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ya da sivil toplum kuruluşları gerçekleştirir.

Doğal afet, savaş veya kitlesel yer değiştirme hareketleri (göçmen, mülteci, sığınmacı) gibi olağan dışı durumlarda oluşan kalıcı ve geçici konaklama ve yer değişikliğine daha elverişli bir yaşam destek projesi olan prefabrik modüler yapılar, konteyner kentleri yaygınlaştırmıştır. DORÇE, Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde Acil Konaklama ve Mülteci Kampları projelerini başarıyla tamamlamaktadır. DORÇE’nin Türkiye/ Ankara’daki üretim tesisinde sadece 1 gün gibi kısa bir süre içerisinde; 100’den fazla Konteyner Modüler Konut Üniteleri üretilmekte ve sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

DORCE, Türkiye / Hatay Yayladağı & Boynuyoğun, Kahramanmaraş, Adana ‘da toplamda 100.000 kişilik Mülteci Konteyner Kentini başarıyla tamamlamıştır. Aynı zamanda BM ( Birleşmiş Milletler) ve benzeri pek çok STK ( Sivil Toplum Kuruluşu) ve hükûmet dışı kuruluşun onaylı tedarikçisidir.

Proje Detayları

Ülke

Türkiye

Tarih

2017

Sektör

Paylaş

Bilgi Talep Formu